Pravna akta

PRAVNA AKTA UDRUŽENJA

“ŠETAČ-ICA” - LOZNICA
Sedište: Loznica

Tel.+38164-44-13-626 ;015/875-265
e-mail:  setac.loznica@gmail.com
e-mail.nevenka182030@yahoo.com
Website: www.setac-ica.rs

Udruženje građana "ŠETAČ-ICA" je osnovano kao nestranačko, nevladino i  neprofitno udruženje čiji je cilj zdravstvena edukacija na redukciji telesne mase ,prevenciji i sanaciji bolesti i popularizaciji zdravog načina života maloletničke populacije i odraslih. Udruženje je osnovano za rad na teritoriji R.Srbije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana “ŠETAČ-ICA « – LOZNICA naročito :

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti unapređenja znanja, prevenciji i sanaciji bolesti kod građana i promociji zdravog načina živoa
Organizuje,samo ili u zajednici sa drugim organizacijama,stručne skupove, savetovanja,seminare i druge oblike edukacije u oblasti redukcije telesne mase prevencije i sanacije bolesti kod građana,a posebno maloletničke populacije
Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zdravlje građana i zdrav način života,a posebno kod maloletničke populacije
Organizuje volonterske akcije za prikupljanje pomoći obolelim licima i pomož u rehabilitaciji posle izlečenja
Organizuje sportske i zabavne manifestacije i izlete za članove udruženja I ostale građane
Sarađuje sa stručnim udruženjima drugih organizacija I zemlji I inostranstvu koje se bave unapređeju zdravlja,prevenciji I sanaciji bolesti kod građana I promociji zdravog načina života

PARTNERI / ORGANIZACIJE, INSTITUCIJE I USTANOVE SA KOJIMA ĆE MO SARAĐIVATI

Ustanove i institucije

Osnovne i srednje škole na teritoriji grada Loznice
Zdravstveni centar "Dr Milenko Marin", Loznica
Gradska uprava, Loznica
 CrvenI  krsta, gradaLoznice
Dom za decu i omladinu “Vera Blagojević”, Banja Koviljača
Opšta bolnica Loznica
Centrom za zdravlje,vežbanje I sportske nauke-BEOGRAD
Visokom Zdravstvenom Školom Strukovnih studija-BEOGRAD
 Sa osnovnim I srednjim školama:Malog Zvornika,LJubovije I Krupnja.

UDRUŽENJA,KLUBOVI KOJI IMAJU  ISTE CILJEVE SA KOJIMA ĆE MO SARAĐIVATI

Udruženje građana “ISKRA – LOZNICA":
Savetovalište za  mlade u gradu Loznica
Planinarski lub “GUČEVO”-Loznica
Savez izvidjaca Grada Loznice odred izvidjaca "Gucevo"
Sa medijima
Kancelarijom za mlade u gradu Loznici
OSTALIM UDRUŽENJIMA U GRADU LOZNICI
UDRUŽENJIMA VAN GRADA LOZNICE...

Struktura organizacije

Skupštinu čine svi članovi organizacije = 13 članova, zainteresovani volonteri

Upravni odbor:

-Nevenka Simić ,predsednik UO I predsednik “ŠETAČ-ICE”
Mob. +381 64 44 13-626 
Tel: +381 15 875-265 
nevenka182030@yahoo.com
  setac.loznica@gmail.com

-Živojin Flipović ,podpredsednik  UO
Tel:381 600 955-642

Snežana Berločnik,seketar UO
Tel:+381 694 569 234 

Nadzorni odbor

Nenad Simić – predsednik
Tel:381 69 143 11 20
  nenadsinic@gmail.com

- Spec. dr med. Jelena Đorđević, viši dijetetičar-nutricionista
tel: +381649891576


Mr sc Branka R.Trbović dipl.ing.teh. s.grupa strukovni nutricionista-dijetetičar
Tel.381 64 230 62 52
trbovicbranka@gmail.com

KONTAKT

setac.loznica@gmail.com
Mob. +381 64 44 13 626

ŠTA NUDIMO?

Medicinsku šetnju bez kontraindikacija po kardiovaskularni i koštanozglobni (lokomotorni) sistem na stazi u prirodi u blizini hotela “Podrinje“ u park-šumi kod “Tri česme”. Staza je izgrađena za potrebe šetača na inicijativu utemeljivača programa – Nevenke Simić. Šetači se sve vreme kreću van saobraćajnica od hotela – smeštaja do staze za šetnju. Korektivni program ishrane, stručna predavanja, edukativne radionice - pravilnih stilova života, vanprogramske aktivnosti...

KONTAKT

Domaćica programa - Predsednik udruženja “ŠETAČ-ICA”

Nevenka Simić

e-mail: nevenka182030@yahoo.com
setac.loznica@gmail.com

Tel.: +381 64 44 13 626

Galerija

          
          
Copyright © 2019 Šetačica. All Rights Reserved.

Search