Vesti

REGISTRACIJA UČESNIKA od 11.00 h – 12.00 h

STRUČNI PROGRAM: 

12h- 12.15     Otvaranje skupa,Ljubiša Knežević

 Predsednik Društva

 „ NOVINE U ISHRANI „

 

12. 15 h

v  DIJETETSKI ASPEKT KANDIDOZE DIGESTIVNOG TRAKTA - Prof. Dr Maja Nikolić – Medicinski fakultet , Niš

 v  NISKOKALORIJSKI ZASLAĐIVAČI – PRAKTIČNA POMOĆ PRI ODRŽAVANJU POŽELJNE TELESNE TEŽINE –
Prof . Dr Budimka Novaković – Medicinski fakultet , Novi Sad

 v  ADITIVI U ISHRANI- Mr sci. Dr Veroslava Stanković- Visoka zdravstvena škola - Beograd

 v  ULOGAMETALAUISHRANI;METABOLIČKEFUNKCIJEUORGANIZMU ČOVEKA - Dr sc. MarkoPerić – InstitutzahemijuitehnologijumetalaBeograd

 v  Pauza - KOKTEL 

 v  FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I TRETMANU GOJAZNOSTI : MODA ILI POTREBA – Prof.Dr Sergej Ostojić- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

 v  MEDICINSKO TERAPIJSKA ŠETNJA U CILJU ODRŽAVANJA DOBROG ZDRAVLJA – Nevenka Simić, Loznica

 v  NUTRIGENOMIKA – POJAM; RAZVOJ; PRIMENA– Mr sci Dr Svetlana Stojanović ,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

 v  Radionica- Ljubiša Knežević, Đorđe Pejić , Danijela Radović – Upotreba niskokalorijskih zaslađivaća u ishrani

v  KOKTEL

- Sažetak rada „Medicinsko-terapijska šetnja“ štampan je u PET ZBORNIKA RADOVA  SUZR R.Srbije, JEDNOM ZBORNIKU RADOVA –VOJVODINE »ISHRANE BUDUĆNOSTI »  i  MEDICINSKOM GLASNIKU - Zlatibor - SPECIJALNE BOLNICE  ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA, GODINA 17, BROJ 46 -  SUPLEMENT 2, OKTOBAR 2012.

  • -2013.god. - Na Zlatiboru na SUZR R.Srbije (maj 2013.god.) pedijatrijska sekcija, a u oktodru - 2013.god. psihijatrijska sekcija.
  • „Pedijatrijski dani“ u KBC Zemun 27.septembra 2013.god –PREDAVAČ PO POZIVU-GOSTUJUĆI PREDAVAČ „Medicinsko-terapijska šetnja“.

ŠTA NUDIMO?

Medicinsku šetnju bez kontraindikacija po kardiovaskularni i koštanozglobni (lokomotorni) sistem na stazi u prirodi u blizini hotela “Podrinje“ u park-šumi kod “Tri česme”. Staza je izgrađena za potrebe šetača na inicijativu utemeljivača programa – Nevenke Simić. Šetači se sve vreme kreću van saobraćajnica od hotela – smeštaja do staze za šetnju. Korektivni program ishrane, stručna predavanja, edukativne radionice - pravilnih stilova života, vanprogramske aktivnosti...

KONTAKT

Domaćica programa - Predsednik udruženja “ŠETAČ-ICA”

Nevenka Simić

e-mail: nevenka182030@yahoo.com
setac.loznica@gmail.com

Tel.: +381 64 44 13 626

Galerija

          
          
Copyright © 2019 Šetačica. All Rights Reserved.

Search